Tăng tốc thu hút đầu tư từ Hàn Quốc

Sau covid 19, Với Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Luật
Đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, cùng Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ tháng tới,
đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ sớm sôi động trở lại. Lời khẳng định này của Đại sứ Hàn
Quốc tại Việt Nam, ngài Park Noh Wan được doanh nghiệp Hàn Quốc củng cố thêm tại buổi đối
thoại giữa Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với doanh
nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam diễn ra cuối tuần trước.

Nguồn : https://doanhnghiepphattrien.vn/tang-toc-thu-hut-dau-tu-tu-han-quoc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.